Facebook

Zwrot opłat geodezyjnych

Zwrot opłat geodezyjnych

Refundacja kosztów kartowania i kserokopii map geodezyjnych

Przedmiotem działalności Kancelarii jest świadczenie obsługi prawnej na rzecz podmiotów profesjonalnych. W związku z powszechną praktyką stosowaną przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej, polegające na pobieraniu opłat za kartowanie i kserokopie map geodezyjnych, pragniemy Państwu przedstawić ofertę kompleksowego prowadzenia postępowania w sprawie uzyskania zwrotu uiszczonych opłat.

Zgodnie z aktualną i jednolitą sądową linią orzeczniczą, organy geodezyjne nie miały możliwości ustalania cenników za aktualizację mapy zasadniczej lub za wydanie kopii map. Żądanie na tej podstawie opłat stanowi oczywiste nadużycie prawa. Podmioty, które uiszczały opłaty mają zatem uzasadnione roszczenie o zwrot opłat. Dodatkowo, można dochodzić odsetek, a po wygranej sąd zasądza od strony pozwanej zwrot kosztów zastępstwa prawnego, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

+48 12 200 22 99