Facebook

Zarządzanie jakością podmiotów leczniczych

Zarządzanie jakością podmiotów leczniczych

Zarządzanie danymi medycznymi

Kancelaria oferuje swoje usługi w zakresie opracowania, wdrożenia i przygotowania do certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w oparciu o międzynarodowy standard ISO 27001. Proponowana usługa obejmuje prace począwszy od przygotowania i przeprowadzenia audytów wstępnych, poprzez opracowanie metodyki analiz ryzyka, wdrożenie mechanizmów zarządzania ryzykiem, na przeprowadzaniu szkoleń dla audytorów i realizacji końcowych audytów skończywszy. Realizacja projektu zakłada, w przypadku posiadania systemu zarządzania jakością ISO 9001, pełną integrację z istniejącym już systemem ISO 9001. Poprawność naszej metodyki pracy została wielokrotnie potwierdzona podczas audytów przez jednostki certyfikacyjne.

Potrzeba zarządzania danymi medycznymi, zmusza placówki ochrony zdrowia do zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. Zabezpieczenie danych osobowych i medycznych przed nieuprawnionym ujawnieniem bądź zniszczeniem wymaga zastosowania odpowiednich środków prawnych, organizacyjnych, technicznych i fizycznych.

+48 12 200 22 99