Facebook

Prawo lotnicze

Prawo lotnicze

Obsługa prawna przedsiębiorstw z branży lotniczej

Zapewniamy naszym klientom kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców działających w branży lotniczej. Naszymi klientami są m.in. producenci samolotów i sprzętu lotniczego, przewoźnicy oraz osoby zarządzające lotniskami. Możemy pochwalić się wieloletnim doświadczeniem, które obejmuje znajomość regulacji prawnych oraz praktyki organów w jej stosowania, ale także zrozumienie uwarunkowań biznesowych prowadzenia działalności w branży lotniczej.

Źródłami prawa lotniczego są powszechnie uznawane zasady prawa międzynarodowego, światowe i regionalne traktaty międzynarodowe, dwustronne umowy między państwami oraz ustawy wewnętrzne państw. Mnogość źródeł prawa lotniczego powoduje trudności we właściwym stosowaniu tego prawa i rodzi czasem kolizje, wynikające z konfliktu norm w czasie i przestrzeni, które nasza Kancelaria pomaga rozwiązać Klientom.

+48 12 200 22 99