Facebook

Odszkodowania za wypadki i błędy medyczne

Odszkodowania za wypadki i błędy medyczne

Odkup odszkodowań

Większość odszkodowań w Polsce jest zaniżona. Nie musisz iść do sądu, aby uzyskać od ubezpieczyciela pieniądze, które Ci się należą. To NIC nie kosztuje i NIE jest zobowiązujące. Możesz ZYSKAĆ dopłatę do zaniżonego odszkodowania. Wyślij nam kosztorys i decyzję o wysokości odszkodowania. Złożymy Ci konkretną propozycję finansową. Daj sobie szanse na DODATKOWE PIENIĄDZE.

Samochody Zastępcze z OC sprawcy wypadku

Klienci korzystający z naszych usług, nie muszą się przejmować wynajmem samochodów. Wszelkie formalności od początku do końca są przez nas załatwiane. Dodatkowo klient nie musi wykładać z własnej kieszeni ani złotówki a całość wynajmu rozliczana jest bezgotówkowo. Tym, co nas wyróżnia na rynku jest 100 % grawancja braku kosztów dla klienta biorącego od nas samochód zastępczy, nawet w przypadku, kiedy ubezpieczyciel odmówi nam zapłaty za auto zastępcze. Zapewniamy auta zastępcze klasy Premium takich marek jak BMW, Mercedes, Audi i Porsche nawet jeśli Państwa samochód jest niższej klasy.

Odszkodowania za wypadki komunikacyjne

Oferta jest skierowana do osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych (pieszy, rowerzysta, motocyklista, kierowca, pasażer pojazdu poszkodowanego i sprawcy) oraz do osób, które straciły w wypadku bliską osobę, w sytuacji kiedy inna osoba niż Poszkodowany spowodowała wypadek. Odszkodowanie przysługuje nawet w przypadku, gdy poszkodowany nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa lub założonego kasku. Odszkodowanie dochodzone jest z polisy oc sprawcy. W przypadku, gdy sprawca nie miał polisy oc lub nie jest znany istnieje możliwość dochodzenia roszczeń od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Odszkodowania za błędy medyczne

W przypadku błędów medycznych pacjent ma prawo żądać odszkodowania za poniesione straty moralne i fizyczne, które nasza Kancelaria pozwala uzyskać. Obecnie dostępne są dwa rozwiązania, które pozwalają uzyskać odszkodowanie: skierowanie sprawy do sądu lub zwrócenie się do specjalnej komisji, która zajmuje się orzekaniem o błędach medycznych. Jeśli mamy do czynienia z błędem lekarskim to zanim oddamy sprawę do sądu musimy zdecydować, przeciwko komu ją kierujemy. Możliwości jest kilka. Pierwsza to skierowanie sprawy karnej bezpośrednio przeciwko lekarzowi, który popełnił błąd. Druga możliwość to proces cywilny, którego celem jest wyegzekwowanie odszkodowania od firmy ubezpieczającej placówkę, w której doszło do popełnionego błędu. Jest również jeszcze jedna ewentualność, a mianowicie skierowanie sprawy do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, co powinno w dużym stopniu przyspieszyć cały proces egzekwowania odszkodowania.Według polskiego prawa, osoba poszkodowana w ciągu 10 lat od popełnionego błędu, powinna zauważyć skutki lekarskiego zaniedbania. Od momentu rozpoznania negatywnych skutków wynikających z nieprawidłowej opieki medycznej, pacjent ma trzy lata na zgłoszenie wniosku o odszkodowanie.

Odszkodowania za wypadki rolnicze

Zgodnie z prawem rolnicy (podobnie jak kierowcy pojazdów mechanicznych) są zobligowani do wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadanego gospodarstwa rolnego (OC rolników), z którego dochodzone jest odszkodowanie. Ubezpieczenie pokrywa wszelkie szkody powstałe na terenie gospodarstwa rolnego, wyrządzone przez rolnika, osobę pozostającą w gospodarstwie domowym lub pracowników gospodarstwa.

Należy pamiętać, że każdy Pokrzywdzony w wypadku przy pracy rolniczej lub w gospodarstwie rolnym ma prawo dochodzić roszczeń odszkodowawczych w celu zrekompensowania poniesionych strat i krzywdy. Odszkodowanie z tytułu OC rolnika przysługuje Poszkodowanym za wszelkie szkody wyrządzone przez rolnika, osoby przebywające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym oraz osoby wykonujące prace w gospodarstwie rolnym, które powstały w wyniku prowadzonych prac polowych, związane z ruchem na drogach publicznych pojazdów zaprzęgowych, pędzeniem bydła, a także pojazdów wolnobieżnych użytkowanych w gospodarstwie rolnym. Odpowiedzialność odszkodowawcza powstaje w chwili śmierci osoby, uszkodzeń ciała, rozstroju zdrowia oraz w przypadku zniszczenia bądź uszkodzenia mienia. W zależności od strat, Poszkodowany ma prawo dochodzić różnych świadczeń od ubezpieczyciela.

Odszkodowania za wypadki przy pracy

Kancelaria oferuje pomoc w egzekwowaniu odszkodowań za wypadki przy pracy. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, pracownik, który w wyniku wypadku przy pracy, doznał uszczerbku na zdrowiu, ma prawo egzekwować odszkodowanie od pracodawcy. Świadczenie pieniężne od pracodawcy jest formą wyrównania doznanej szkody, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych w całości nie pokrył. O Odszkodowanie od pracodawcy można wystąpić dopiero po otrzymaniu świadczeń pieniężnych od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Odszkodowanie egzekwowane od pracodawcy jest formą uzupełnienia świadczeń otrzymanych od ZUS-u, jeśli kwota jest zbyt mała.

W przypadku, gdy za wypadek pracownika odpowiedzialny jest pracodawca, to musi on pokryć koszty leczenia. Jeżeli pracownik, po wypadku przy pracy stał się inwalidą, pracodawca ma obowiązek wypłacenia kwoty, która umożliwi pracownikowi przekwalifikowanie się do innego zawodu. Według polskiego prawa, jeśli pracodawca nie miał wykupionej polisy ubezpieczeniowej, jest on zobowiązany wypłacić odszkodowanie z własnego majątku.

+48 12 200 22 99