Facebook

Obsługa procesu budowlanego

Obsługa procesu budowlanego

Obsługa prawna deweloperów

Pełnimy obsługę prawną procesu budowlanego począwszy od pomocy w nabyciu gruntu pod nieruchomość, przez procedurę pozwolenia na budowę, a skończywszy na procedurze odbiorowej. Świadczymy pomoc prawną przy obsłudze procesu budowlanego inwestycji komunalnych. Prowadzimy postępowania administracyjne związane z procesem budowlanym. Przeprowadzamy negocjacje i spory sądowe związane z występującymi między uczestnikami procesu budowlanego konfliktami, dotyczącymi rozliczeń, a także wykonywania zobowiązań z rękojmi i gwarancji. Zajmujemy się również obsługą prawną wyburzenia kompleksu obiektów przemysłowych o nieuregulowanym stanie prawnym.

+48 12 200 22 99