Facebook

Korekty finansowe projektów ze środków UE

Korekty finansowe projektów ze środków UE

Analiza korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych

Zwiększające się kontrole projektów współfinansowanych ze środków UE coraz częściej skutkują sankcjami w postaci korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych. Zdarza się jednak tak, że decyzje wydawane są wadliwie, a osoby, do których zostały one skierowane nie korzystają z przysługujących im środków ochrony prawnej, ponieważ nie posiadają one odpowiedniej wiedzy. Bardzo dobrze jest w takich przypadkach zwrócić się do naszej Kancelarii, gdzie nasi prawnicy, dysponujący doświadczeniem i znajomością danej tematyki, dokonają szczegółowej analizy wydanej decyzji.

Przy ustaleniu wysokości korekt finansowych za naruszenia prawa wspólnotowego w dziedzinie zamówień publicznych należy brać pod uwagę, z jednej strony, rodzaj lub stopień naruszenia, a z drugiej skutki finansowe naruszenia dla wydatków ze środków funduszy UE.

+48 12 200 22 99