Facebook

Audyt medyczny

Audyt medyczny

Analiza podmiotów leczniczych

Kancelaria wykonuje kompleksową analizę podmiotów leczniczych. W ramach oferowanego audytu medycznego nasi prawnicy pomogą dokonać oceny problemów, które przydarzają się najczęściej. Kancelaria sprawdza między innymi kompletność dokumentacji medycznej oraz jej procesową przydatność, zgodność postępowania lekarzy z aktualną wiedzą medyczną.

Audyt medyczny jest przeznaczony przede wszystkim dla klientów, którzy chcą uchronić się przed uchybieniami i nieprawidłowościami w prowadzeniu podmiotu leczniczego.

Na specjalistyczny audyt medyczny składa się szereg analiz prawnych, czynności faktycznych, weryfikacji dokumentacji oraz oświadczeń i wyjaśnień składanych przez pracowników podmiotu zlecającego badanie, których końcowym efektem jest sporządzenie dla zlecającego Raportu Audytowego. Wykonany raport zawiera wszystkie przeanalizowane dokumenty, wywiady, możliwe ryzyko oraz zalecane rozwiązania.

+48 12 200 22 99